(ΠΜΣ) ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ είναι η επιστημονική κατάρτιση νέων επιστημόνων σε θέματα εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθόδων στον έλεγχο, τη μελέτη, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, το ΠΜΣ παρέχει εκπαίδευση στο πεδίο της εφαρμογής της βιοτεχνολογίας για την επίτευξη της ολοένα και αυξανόμενης ζήτησης:
(α) για ασφαλή και καινοφανή διατροφικά προϊόντα, με δυνατότητα ανιχνευσιμότητας συστατικών και ελέγχου της ποιότητας κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής τους, καθώς και εκτίμησης της διατροφικής αξίας τους
(β) για αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, με έμφαση στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την εκτίμηση των επιδράσεων του ανθρώπου στα οικοσυστήμτα και την περιβαλλοντική αποκατάσταση.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Site κάνοντας κλικ εδώ