Η Leonardo PCO λειτουργεί από το 2015 στη Λάρισα και είναι μια συνεργασία εξειδικευμένων επιχειρήσεων με  σκοπό τη διοργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων.