ΤΟΜΙ- Σπουδες Ιατρικης στo εξωτερικο


ΤΟΜΙ- Σπουδες Ιατρικης στo εξωτερικο
Σχολή προετοιμασίας υποψηφίων
φοιτητών για σπουδές υψηλών
προδιαγραφών σε αναγνωρισμένα
Πανεπιστήμια της Ευρώπης  (Ολλανδία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Σλοβακία,
Ρουμανία, Βουλγαρία).