Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος – Κύπρος


Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ιδρύθηκε το 2010, έκλεισε ήδη την πρώτη δεκαετία δημιουργικής ακαδημαϊκής λειτουργίας και προσφοράς στις τοπικές κοινωνίες με πλέον των 6.000 αποφοίτων σε Πτυχιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό επίπεδο. Εργοδοτεί 75 υπαλλήλους ως διοικητικό προσωπικό και 250 ακαδημαϊκούς ως διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και έχει 3.500 εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες.

Την ακαδημαϊκή ταυτότητα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου συγκροτούν πέντε Σχολές (Σχολή Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφορικής, Νομική Σχολή, Σχολή Επιστημών Υγείας, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών), οι οποίες θεραπεύουν τα γνωστικά τους πεδία μέσω 9 Τμημάτων, προσφέροντας πλέον των 50 Προγραμμάτων Σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα σε συμβατική και εξ αποστάσεως μορφή εκπαίδευσης.

Πέρα από τα γνωστά και καταξιωμένα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικής, Ψυχολογίας, Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Ιστορίας και Διεθνών Σχέσεων, κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσουν και νέα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία πιστοποιήθηκαν πρόσφατα από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, όπως το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εγκληματολογική Λογιστική σε συμβατική και εξ αποστάσεως μορφή, (κοινό Μ.Π.Σ με το Πανεπιστήμιο της Δυτ. Μακεδονίας), το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Τραπεζική, Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις σε εξ αποστάσεως μορφή και το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών (με Συνεπίβλεψη με το Πανεπιστήμιο της Δυτ. Μακεδονίας) στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος βρίσκεται σε φάση υλοποίησης της περαιτέρω διεθνοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας και των Προγραμμάτων Σπουδών του, παράλληλα με την προσφορά ανταγωνιστικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών με βέλτιστους διεθνείς δείκτες ποιότητας με την διαρκή αναβάθμιση των διεθνών συνεργασιών, όπως με τα Πανεπιστήμια Middlesex, Reading, Kemmy Business School of Limerick University, Catholic University of Lille και την παροχή κοινών Προγραμμάτων Σπουδών των τριών κύκλων με Ελληνικά Πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, κ.α