ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ


Ο Όμιλος ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ, λειτουργεί από το 1994 ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο µε σκοπό την υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων.

Είναι αδειοδοτημένος από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) και είναι από τους πρώτους ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα στον τομέα της Επαγγελματικής κατάρτισης, που έχουν καταρτίσει και πιστοποιήσει έως σήμερα περισσότερα από 30.000 άτομα, επενδύοντας συνεχώς σε σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης.

Τον Ιανουάριο 2022 σύναψε συνεργασία Στρατηγικής Σημασίας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου , που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα της Νότιας Ευρώπης, καθώς έχει ταυτιστεί με την ποιοτική εκπαίδευση, την καινοτομία υψηλής τεχνολογίας, την ερευνητική αριστεία και τη διασύνδεση με τη βιομηχανία και την κοινωνία. Οι ρυθμοί ανάπτυξής του είναι εντυπωσιακοί όσο και οι αμέτρητες ακαδημαϊκές και επιστημονικές του διακρίσεις.

Ο όμιλος ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ως επίσημος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, θα ενημερώνει και εγγράφει υποψηφίους σπουδαστές σε:

•             προπτυχιακά

•             μεταπτυχιακά και

•             διδακτορικά προγράμματα

Οι σπουδές αφορούν εξ' αποστάσεως και δια ζώσης προγράμματα.

Με ΣΤΟΧΟ την ανάδειξη των σημερινών σπουδαστών  σε χρήσιμους και καταρτισμένους επιστήμονες αύριο και ΟΡΑΜΑ η φοίτησή σας στο ΕΠΚ να γίνει μια εμπειρία συναρπαστική και εποικοδομητική προσφέρει πέραν των  85+ Προγραμμάτων σε Προπτυχιακό , Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Επίπεδο  26 εξ αυτών  με τη μορφή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας  (4 εκ των οποίων σε Προπτυχιακό Επίπεδο)

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα Προγράμματα

Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη - Κόρινθος