Αμερικανική Γεωργική Σχολή


Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1904 στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Τα κύρια εκπαιδευτικά της τμήματα είναι η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το Perrotis College of Agriculture, Environment and Life Sciences.

Tο Κολλέγιο Περρωτής προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη Γεωπονία, την Τεχνολογία Τροφίμων, την Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, τη Διεθνή Επιχειρηματικότητα και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το Cardiff Metropolitan University της Ουαλίας, που συγκαταλέγεται στα κορυφαία Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Η Μεταπτυχιακή Σχολή προσφέρει προγράμματα σπουδών που αναπτύσσουν την εφαρμοσμένη έρευνα και την επιχειρηματικότητα, σε συνδυασμό με την αειφόρο ανάπτυξη και κοινωνική υπευθυνότητα.

Οι σπουδαστές είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να διαχειριστούν τη δυναμική του επιστημονικού, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και κατάλληλα εφοδιασμένοι ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Site κάνοντας κλικ εδώ