Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ιδρύθηκε το 2004 και είναι ένα από τα τρία δημόσια πανεπιστήμια στο νησί, το μόνο με έδρα μια παράκτια πόλη τη Λεμεσό. Στη σχετικά σύντομη ιστορία του, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση ως κορυφαίο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα ενώ  πέτυχε να βρίσκεται στην περίοδο 2019-2021 ως ένα από τα κορυφαία 60 νέα πανεπιστήμια και ως ένα από τα κορυφαία 350 πανεπιστήμια στον κόσμο από τους Times Higher Education World University Rankings (THE). Το ΤΕΠΑΚ είναι αφοσιωμένο στην ερευνητική αριστεία και διακρίνεται διεθνώς ως περιφερειακός ηγέτης, με περισσότερα από 250 επιτυχημένα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που υπερβαίνουν τα 44 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα από τις στενές συνεργασίες του, το Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει νέες ερευνητικές ιδέες και ευκαιρίες ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή, περίπου 3.000 φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στις 6 Σχολές, 1 Κέντρο Γλωσσών και 13 Τμήματα του Πανεπιστημίου. Πρόσφατα το Πανεπιστήμιο έχει συνάψει συμφωνία με άλλα 7 πανεπιστήμια από όλη την Ευρώπη για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Στο νέο αυτό πανεπιστήμιο που θα δημιουργηθεί θα φοιτούν πέραν των 100.000 ενεργών φοιτητών, προσδίδοντας στους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ αυξημένες ευκαιρίες κινητικότητας, εξειδίκευσης, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, αλλά και αυξημένο κύρος και αναγνωρισιμότητα για το Πανεπιστήμιο και τους τίτλους σπουδών που προσφέρει.