Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας


Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,  είναι ένα μεγάλο περιφερειακό Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα και αποτελείται από 21 Τμήματα και 7 Σχολές στις 5 πόλεις της ομώνυμης Περιφέρειας. Η νέα του αυτή μορφή οριστικοποιήθηκε τον Μάιο του 2019, με τον νόμο της συνέργειας, που του επέτρεψε να επαναπροσδιορίσει τη θέση και τον ρόλο του στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας μέσα από την ανασυγκρότηση δομών, προγραμμάτων σπουδών, διαδικασιών και νοοτροπιών. Παρά το μεγάλο του μέγεθος και την έλλειψη της πολυετούς ακαδημαϊκής παράδοσης άλλων ελληνικών Πανεπιστημίων, ως νέο Ίδρυμα διαθέτει τη δυναμική, την ευελιξία και τη βούληση που του επιτρέπουν άμεση λήψη αποφάσεων, ταχεία διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών, καθώς και υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών για τα ελληνικά ακαδημαϊκά δεδομένα.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, συνεπείς με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τάσεις, εκπόνησε στα πρώτα κιόλας βήματά του, Εσωτερικό Κανονισμό και Στρατηγικό Σχέδιο για το Ίδρυμα. Αναγνώρισε επίσης την έννοια της ποιότητας ως θεμελιώδες στοιχείο για την πραγμάτωση του οράματός του και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια και κατάκτηση κουλτούρας ποιότητας σε όλους τους τομείς, από τη διδασκαλία και την έρευνα έως την καθημερινότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε τροχιά ταχείας ανάπτυξης με αιχμή του δόρατος το φιλόδοξο κτιριολογικό του πρόγραμμα που περιλαμβάνει την νέα Πανεπιστημιούπολη στην πόλη της Κοζάνης και την επέκταση των υποδομών συμπεριλαμβανομένης της φοιτητικής μέριμνας, στις υπόλοιπες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Εμβληματικός επίσης στόχος αποτελεί η μετατροπή του σε Πανεπιστήμιο Μηδενικού Ενεργειακού Αποτυπώματος (Πράσινο Πανεπιστήμιο) και έχουν ξεκινήσει συγκεκριμένες δράσεις για την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών του.