Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: 20 χρόνια εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πρωτοπόρο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Κύπρο, το δημόσιο καινοτόμο και ψηφιακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια από την ίδρυσή του. Με δυναμική ανάπτυξη στον ελληνόφωνο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, το ΑΠΚΥ έχει πετύχει την καταξίωσή του ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα στα επιστημονικά πεδία των τριών Σχολών του και την εδραίωσή του ως μια αξιόπιστη επιλογή για σπουδές υψηλού επίπεδου. 

Το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του. 

Εξειδίκευση και καινοτομίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Κύριο μέσο διδασκαλίας και μάθησης είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, ένα σύγχρονο, ασφαλές και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας. Η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα προσφέρει στους ενήλικες φοιτητές την ευελιξία να παρακολουθούν ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα τηλεδιαλέξεις, να αξιοποιούν πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πορεία μάθησής τους σε αλληλεπίδραση και με συνεχή υποστήριξη/καθοδήγηση από εγνωσμένου κύρους καθηγητές-συμβούλους. Εικονικά εργαστήρια και διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενισχύουν την καλλιέργεια δεξιοτήτων, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη. Καινοτόμα εργαλεία τηλεκπαίδευσης ενσωματώνονται στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, ώστε οι φοιτητές να έχουν εφάμιλλη -εάν όχι καλύτερη- μαθησιακή εμπειρία σε σχέση με τη συμβατική εκπαίδευση. Φυσική παρουσία δεν απαιτείται, παρά μόνο στις τελικές εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα που οργανώνονται σε Κύπρο και Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη). 

Προγράμματα Σπουδών και Διά Βίου Μάθησης σε κλάδους αιχμής

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οι τρεις Σχολές –Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης- του ΑΠΚΥ προσφέρουν 4 προπτυχιακά και 22 μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και 3 διδακτορικά προγράμματα με 21 ερευνητικές κατευθύνσεις στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

www.ouc.ac.cy |+357 22411600/711 | admissions@ouc.ac.cy