Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη, χάρη στο υψηλό επίπεδο της ακαδημαϊκής κοινότητας και, ταυτόχρονα, στη μεθοδική εργασία και την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτουν οι διοικητικές υπηρεσίες.

Η απασχολησιμότητα αποτελεί κύριο πυλώνα του Πανεπιστημίου, ενώ αυτό επιβεβαιώνεται καθώς το 82 % αποφοίτων, έχει βρει εργασία στον τομέα τους μετά την αποφοίτησή τους. 

Σημαντική διεθνή επιτυχία αποτελεί η πρόσφατη κατάταξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου ανάμεσα στα 301+ πανεπιστήμια του κόσμου από τους Times Higher Education, βάση των κριτήριων Impact Ranking.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αξιολογηθεί από τον ανεξάρτητο οργανισμό αξιολόγησης Πανεπιστημίων QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars) , με τον υψηλότερο δείκτη 5 αστέρια (5 stars) στους τομείς της διδασκαλίας, των εγκαταστάσεων, της εταιρικής ευθύνης, της διεθνοποίησης, της απασχολησιμότητα και της στήριξης φοιτητών. 

Η Microsoft έχει επιλέξει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως εταίρο για την εγκαθίδρυση του μοναδικού Κέντρου Καινοτομίας Microsoft στην Κύπρο. Με τη Microsoft οι φοιτητές μας θα βρίσκονται στον πυρήνα της τεχνολογικής καινοτομίας, έρευνας και επιχειρηματικότητας συνδεδεμένο με διεθνείς οργανισμούς.

Συγκριτικό πλεονέκτημα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου η παροχή των πιο ολοκληρωμένων σπουδών στους τομείς της Ιατρικής, της Οδοντιατρικής, Επιστημών Υγείας και Ζωής στην Κύπρο με 22 προγράμματα σπουδών, 10 εκ των οποίων κατ’ αποκλειστικότητα.

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν 5 Σχολές και Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Site κάνοντας κλικ εδώ