Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο


Αποστολή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Τα ανοικτά συστήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διέπονται από την αντίληψη ότι η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, για τη λειτουργία του οποίου ψηφίστηκε ο Νόμος 2552 ψηφίστηκε το 1997, ήλθε να καλύψει αυτή την ανάγκη στο πεδίο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας. Αποτελείται από 4 Σχολές:

  • τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών,
  • τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών,
  • τη Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας και
  • τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

με ένα σύνολο Προγραμμάτων 8 Προπτυχιακά και 41 Μεταπτυχιακά.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Site κάνοντας κλικ εδώ